Succes voor Regionaal Bedrijvenpark Laarberg

De Omgevingsdienst Achterhoek heeft vorige maand besloten dat er geen milieueffectrapportage (MER) nodig is voor een installatie voor bioraffinage op Regionaal Bedrijvenpark Laarberg in Groenlo.

Het is een succes voor het bedrijvenpark, maar bovenal voor de boeren in de Achterhoek. De Achterhoekse boeren kampen met grote mestoverschotten en worden door de bioraffinagefabriek gekoppeld aan moderne mestverwerkingstechnieken. Door deze ontwikkeling kunnen de boeren op regionale schaal hun mest kwijt en hoeven ze het niet te vervoeren naar andere delen van Nederland.

Praktijkcentrum Eiwit Onderzoek

Door de hoogwaardige fabriek worden de biobased-initiatieven op Laarberg op grote schaal ontplooid, maar ook op kleine schaal is het park volop bezig met de biobased-industrie.

Zo is afgelopen zomer het Praktijkcentrum Eiwit Onderzoek (PEO) geopend, waarin bedrijven worden aangetrokken die zich richten op de productie van dierlijke en plantaardige eiwitten. Het PEO levert laboratoriumruimte, onderzoeks- en productievoorzieningen en expertise voor onderzoek en ontwikkeling, opschaling van productie en raffinage en voor kwaliteitscontrole.

Mooi voorbeeld is ABC Kroos, dat onlangs landelijk nieuws was. De onderneming wint eiwitten uit eendenkroos en is in staat om vegetarische burgers te ontwikkelen op basis van eendenkroos.

Meer informatie over het Praktijkcentrum voor Eiwit Onderzoek vindt u op www.bic-achterhoek.nl.
Meer informatie over het Regionaal Bedrijvenpark Laarberg met haar unieke koppeling tussen agrariërs en de maak- en biobased-industrie leest u op www.laarberg.nl.

Meer artikelen over onze vastgoedcommunicatie-projecten leest u hier

Deel.