Regelgeving en omgeving cruciaal voor Biobased Zevenellen

Initiatieven voor mestverwerkers leiden vaak tot felle reacties vanuit de omgeving. Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg zet Zevenellen Biobased in de markt en roept op tot bestuurlijke daadkracht. Met de juiste communicatie probeert het de gebruikelijke issues te tackelen.

 

Zevenellen als hightech biobased energietransitiepark dat plaats biedt aan duurzame industriële ondernemers. Een industriepark waar de reststromen van de Midden-Limburgse land- en tuinbouw worden verwerkt tot grondstoffen of halffabricaten voor de procesindustrie en tot energie. Een broedplaats voor de verdere ontwikkeling van biobased technologie waar ondernemers, overheid, onderwijs en de agrosector uit de regio samenkomen om gezamenlijk de valorisatie van de biobased economy op te pakken.

Dat is het toekomstbeeld dat Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) de afgelopen jaren samen met stakeholders ontwikkelde voor brownfield Zevenellen. De basis voor die ambitie ligt in een onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied dat OML een aantal jaren geleden heeft laten uitvoeren en waaruit een energietransitiepark als meest kansrijke ontwikkelrichting uit de bus kwam.

Bij verdere uitwerking en aanscherping van deze ontwikkelingsrichting – wederom samen met relevante actoren – is naar voren gekomen dat ook een focus op biobased grondstoffen en producten goed aansluit bij regionale ontwikkelingen, behoeften en kwaliteiten. De bruto toegevoegde waarde in Midden-Limburg (ML) komt voor 20 procent van de agribusiness, waarvan 4 procent uit de agrarische sector en 16 procent van gerelateerde bedrijven.

 

Kansen voor Limburg

De verwachting is dat biomassa de komende jaren een steeds belangrijkere rol speelt in onze economie. Dit heeft vooral te maken met economische kansen, energieonafhankelijkheid, energiezekerheid en het verminderen van broeikasgassen. Juist Limburg heeft alles in huis om van de biobased economy een succes te maken: een veelheid aan landbouwbedrijven, een goede logistiek en een vooraanstaande chemische sector. Voor Zevenellen is de ligging op de kennisas Chemelot Campus-Greenport Venlo van grote waarde. De kennis en innovatie die op deze twee locaties worden ontwikkeld, kunnen uitstekend tot ontwikkeling komen op Biobased Zevenellen.

 

Mestverwerking

Een van de activiteiten die past binnen de gewenste ontwikkeling van Zevenellen richting biobased is mestbewerking en mestverwerking. Door de strengere mestwetgeving (mestverwerkingsplicht) en de groeiende melkveestapel door het vrijgegeven melkquotum kampt de regio nu al met een mestoverschot van 500.000 ton.

 

Verder lezen? Het complete artikel leest u hier.

Deel.