Vitale Groene Stad

Vitale Groene Stad informeert én inspireert overheden, organisaties en bedrijven die zich professioneel bezighouden met de planning en ontwikkeling van groen in stedelijk gebied. Het magazine is een uitgave van de stichting Entente Florale in samenwerking met Elba-Rec. Entente Florale is verantwoordelijk voor het uitdragen van de Vitale Groene Stad en organiseert daarnaast de jaarlijkse groencompetitie tussen steden en dorpen.

Het nieuwste nummer van Vitale Groene Stad is hier gratis te lezen

Colofon

Redactie: Roel van Dijk, Entente Florale (hoofdredacteur), Jeroen Bruinenberg (vakredacteur), Lisette van Beusekom, Jan Jager, Mieke Naus
Art direction/vormgeving: Kilian Idsinga
Uitgever: Edgar van Eekelen, Elba-Rec

Contact

Redactie: Jeroen Bruinenberg, 033-8700 100
Verspreiding: Hilde Miedema, 033-8700 100
Advertenties: Philip de Vreeze, 033-8700 100
Abonnementen: Melina Jansen, 033-8700 100
Facturen: Hilde Miedema, 033-8700 100

Twitter
LinkedIn

Elba-Rec
Paulus Borstraat 41
3812TA Amersfoort
033-8700 100
info@elba-rec.nl