Kennislab voor Urbanisme

Sinds januari 2012 bestaat het Kennislab voor Urbanisme. Op een unieke plek in Amersfoort en de Westas doen studenten onderzoek naar de vraag hoe we de stad fit en vitaal houden. Hoofdlaborant Jan-Willem Wesselink legt in onderstaande video uit wat het Kennislab voor Urbanisme is.

Het Kennislab is een extern R&D-lab

In het Kennislab voor Urbanisme werken ondernemingen, kennisinstellingen, overheid, media en overige organisaties samen aan het ontwikkelen en ijken van nieuwe kennis voor de stedebouwkundige vragen van vandaag. Het Kennislab voor Urbanisme is een extern R&D-lab.Haar partners mogen hun vragen voorleggen aan het lab; de studenten in het lab komen met creatieve oplossingen die worden getoetst in de praktijk. Dat doet het Kennislab in Amersfoort en de Amsterdamse Westas.

Het Kennislab beantwoordt de hoe-vraag

In Nederland denken we graag na over het ‘waarom’ van veel problemen. Dat is nuttig en soms noodzakelijk. Van fouten kun je leren. Maar aan de vraag ‘hoe’ we het probleem oplossen, komen we vaak niet toe. Het Kennislab voor Urbanisme doet dat wél. De hoe-vraag is voor haar de enige écht relevante vraag. Daarom wordt van de studenten die deelnemen aan het lab verwacht dat ze die vraag zo concreet mogelijk beantwoorden. Met verdienmodel en al.

Het product is een businessplan

Het lab verwacht dat de kennislaboranten een businessplan opleveren. Maar wat verstaat ze daaronder? Voor het Kennislab is een businessplan een doorvertaling van een mooi idee naar de werkelijkheid. Want een idee is pas écht interessant als het uitgevoerd kan worden. Dat gaat in eerste instantie niet over geld, maar over belangen.
Van de laboranten wordt dus verwacht dat ze begrijpen wie de stakeholders zijn en waarom ze willen investeren in het idee. Met andere woorden: een (beknopte) kostenbatenanalyse. Waarbij de baten ook niet-financieel kunnen zijn. En het lab verwacht een actielijst. Wie moet wat wanneer doen?

Het Kennislab werkt met topstudenten

Het Kennislab is de interessantste leerplek voor de beste studenten die bezig zijn met een opleiding in de richting van urbanisme. Samen met topstudenten van andere opleidingen en onder begeleiding van topmensen uit het vak werken studenten aan nieuwe oplossingen op concrete problemen. Het stage- of afstudeerproduct zal bij moeten dragen aan een betere toekomst van de stedelijke samenleving. Het verdwijnt niet in een la, maar wordt actief onder de aandacht gebracht van die geledingen in de samenleving die er iets mee kunnen doen.
Lees hier hoe het Kennislab de begeleiding van studenten heeft georganiseerd.

Het Kennislab gaat over stedelijke vitaliteit…

‘Hoe houden we de stad fit en vitaal?’ Die vraag staat altijd centraal in het Kennislab voor Urbanisme. We leven immers in een interessante tijd. Als gevolg van de economische crisis, gecombineerd met de krimp in de grensgebieden, is groei voor steden niet meer vanzelfsprekend. Steden die toch willen overleven, moeten nieuwe manieren vinden om dynamiek te creëren. De oude wetten in de ruimtelijke ordening kunnen daarbij overboord. Het Kennislab voor Urbanisme gelooft dat steden die dit integraal aanpakken, vanuit de fysieke, sociale en economische invalshoek, hierin het meest succesvol zijn. In elk van de labs wordt daarbij een eigen accent gelegd.

…en dat is niet alleen een fysiek vraagstuk

Vaak wordt gedacht dat het Kennislab alleen interessant is voor vakprofessionals die bezig zijn met de fysieke kant van de stad. Niets is minder waar. De stad is in de eerste plaats een verzameling mensen die werken, liefhebben, sporten, creëren, luieren, zorgen, huilen, lachen, groeien, hopen, wonen, zijn. En daar hebben ze gebouwen, straten, wegen, pleinen voor nodig. Maar vooral elkaar. Hoe ze dat doen, daar gaat het ook om. En dat maakt het lab erg interessant voor iedereen met een sociale of economische studie of vakachtergrond.

Het Kennislab is een uniek netwerk

Het Kennislab voor Urbanisme wordt mogelijk gemaakt door de (financiële) bijdragen van partners. Zij vinden het belangrijk dat dit onderzoek wordt gedaan. En ze willen aan de slag met de uitkomsten. Maar ze profiteren ook van de vele andere voordelen die het Kennislab hen biedt. Zoals de constante mediacampagne in de vakbladen van Elba-Rec, de bijeenkomsten die het Kennislab organiseert en het unieke netwerk dat erbij hoort.

Het Kennislab voor Urbanisme is een initiatief van Elba-Rec.

Klik hier hier voor actueel nieuws over onze kennisontwikkeling