Actuele dossiers

Grote thema’s binnen de ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling lopen als een rode draad door Elba-Rec. Ze vormen de basis voor de inhoud van de bladen, evenementen en congressen, maar spelen ook een grote rol binnen de gebieds- en vastgoedcommunicatie. Vooral rond de problematiek in de binnensteden. Binnen ons team hebben we experts die zich specifiek verdiepen in een actueel thema en nieuwe ontwikkelingen nauwgezet volgen.

Omgevingswet

Het omgevingsrecht is ingewikkelde materie. Het natuur-, water-, milieu- en ruimtelijke-ordeningsrecht tellen honderden regels. Uiterst complex dus, terwijl de wereld van gebiedsontwikkeling de afgelopen jaren is veranderd: niet meer planmatig en aanbodgericht, maar organisch met een focus op de eindgebruiker. Bovendien zijn grote financiële voorinvesteringen niet meer vanzelfsprekend.

De Omgevingswet moet hier verandering brengen. In de praktijk komt het erop neer dat de regels voor ruimtelijke projecten geïntegreerd en versoepeld worden in een megawet. ‘Eenvoudig beter’, verwacht het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Maar zover is het voorlopig nog niet. De gevolgen van de nieuwe wetgeving zullen immens zijn. Samen met expert-partners houdt Elba-Rec de consequenties voor de gebiedsontwikkeling nauwlettend in de gaten. Ook voor de nieuwste ontwikkelingen bent bij ons aan het juiste adres.

Participatie

De rolverdeling in de maatschappij is aan het veranderen. Was het voorheen zo dat de overheid de burger bediende, nu trekt de overheid zich meer terug en treedt ze faciliterend op. Dit (mede) als reactie op de bezuinigingen die moeten worden doorgevoerd bij de overheid. Nu de overheid zich terugtrekt, is er volop ruimte voor nieuwe initiatieven, samenwerkingsverbanden, bedrijven en bedrijfjes. Dit onderwerp speelt binnen Elba-Rec. Samen met I&M organiseerden we bijvoorbeeld het Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl, waar we ingingen op de vraag: hoe kunnen we nieuwe manieren en initiatieven van gebiedsontwikkeling van onderop stimuleren en slim combineren met de veranderingen die top-down plaatsvinden?

In 2013 bestond het congres van Stedelijk Interieur tien jaar en pakten we uit met het tweedaagse Landelijk Congres Openbare Ruimte, met als thema ‘de burger’. Volgens ons is een succesvolle openbare ruimte niet een ruimte die uitblinkt op de tekentafel, maar die in de praktijk wordt bezocht en gebruikt. De openbare ruimte staat of valt dus met de burger. Maar de vraag die dan rijst is wat je aan de burger kunt overlaten. En welke rol heeft de gemeente in deze tijd (nog)? Tijdens het congres gingen we in op de vraag hoe u als gemeente aansluiting vindt bij de burger. De verhoudingen in de maatschappij veranderen, en dat ontgaat Elba-Rec niet.

Binnenstad van de toekomst

De winkelstraat is de motor van de binnenstad, maar de winkelstraat verloedert. Door het gedaalde consumentenvertrouwen en de opkomst van internetwinkelen wordt het voor veel winkeliers in binnensteden steeds moeilijker om voldoende consumenten te trekken. De leegstand neemt hierdoor snel toe. In 2013 bedroeg de winkelleegstand gemiddeld 6,5 procent en de verwachting is dat de gemiddelde winkelleegstand de komende jaren oploopt tot 9 à 10 procent. Deze leegstand van winkels heeft een negatieve invloed op de economische en sociale vitaliteit van binnensteden.

Bij Elba-Rec weten we wat er speelt in de praktijk en denken we in oplossingen. Juist in deze tijd draait het vooral om een sterke en onderscheidende identiteit van een gebied. Dit om de individualistische en gehaaste consument aan te spreken. Meer hierover vindt u op deze website onder het thema communicatie.

In onze vakbladen laten we personen aan het woord die actueel en inhoudelijk sterk zijn. Zo interviewden we de Rotterdamse wethouder Hamit Karakus die blijft bouwen, ondanks de leegstandsproblematiek waar de stad mee kampt. En gaan we in op mogelijke oplossingen, zoals regionale samenwerking op het gebied van (maatschappelijk) vastgoed. Voor de nieuwste ontwikkelingen en handreikingen rondom de ontwikkeling van binnensteden bent u bij Elba-Rec aan het juiste adres.

Wilt u ook participeren in deze kennisclusters? Neem dan contact op met Edgar van Eekelen, 033-8700 100 of e.vaneekelen@elba-rec.nl