Kennis

De zeven vakbladen van Elba-Rec bieden onafhankelijke en objectieve vakinformatie binnen thema’s als openbare ruimte, gebiedsontwikkeling, economie, de stad, groen en infrastructuur. Verder doen in het Kennislab voor Urbanisme topstudenten onderzoek naar de vraag hoe we de stad fit en vitaal houden en met onze actuele kennisdossiers diepen we de grote thema’s uit, zoals de Omgevingswet, participatie en de toekomst van binnensteden.

Vakbladen

Elba-Rec geeft zeven vaktitels uit:

Actuele dossiers

Grote thema’s binnen de ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling lopen als een rode draad door Elba-Rec. Ze vormen de basis voor de inhoud van de bladen, evenementen en congressen, maar spelen ook een grote rol binnen de gebieds- en vastgoedcommunicatie. Vooral de problematiek in de binnensteden. Binnen ons team hebben we experts die zich specifiek verdiepen in een actueel thema en nieuwe ontwikkelingen nauwgezet volgen.
Kijk hier voor meer info.

Kennislab voor Urbanisme

Sinds januari 2012 bestaat het Kennislab voor Urbanisme. Op een unieke plek in Amersfoort en de Westas doen studenten onderzoek naar de vraag hoe we de stad fit en vitaal houden.
Kijk hier voor meer info.

Vakbladenarchief

In de ruim 10 jaar dat Elba-Rec bestaat, heeft het zo’n 250 vakbladen uitgegeven. Oftewel: een enorm uitgebreid, inhoudelijk dossier over ons vakgebied. Al deze 250 magazines kunt u digitaal lezen en integraal doorzoeken op trefwoorden. Een schat aan informatie!
Kijk hier voor meer info.