Heeft u de sleutel tot een succesvolle transformatie?

Hoe transformeer je een monofunctionele kantorenlocatie tot een gemengde nieuwe stadswijk waarin werken, wonen en recreatie elkaar versterken? Dat is de vraag waar tientallen experts op woensdag 14 december mee aan de slag gaan tijdens de eerste bijeenkomst van de SKBN ACADEMY in Amersfoort.

Amersfoort moet de komende vijf jaar 2.000 sociale huurwoningen en 2.800 vrije sector woningen bijbouwen om aan de woningopgave te voldoen. Aan de andere kant kampt bedrijventerrein De Hoef-West met een structurele leegstand van zo’n 30%. Er is dus veel onbenutte ruimte die de gemeente Amersfoort de komende jaren graag gebruikt om gebouwen te transformeren tot woningbouw.

De transformatie moet echter meer behelzen dan het ‘vullen van lege gebouwen’. Naast transformatie van bestaande kantoren is het de ambitie om het gebied te verdichten en via sloop nieuwe elementen toe te voegen. Hoe breng je interactie op gang en hoe stimuleer je daarmee ontwikkelingen?

Expertteam

Het expertteam van de SKBN ACADEMY bestaat uit uit Stec Groep, Buck Consultants International en Akro Consult die allen een werksessie voor hun rekening nemen. Andere aanwezige partijen zijn verschillende regionale ontwikkelingsmaatschappijen, Elba-Rec en directe genodigden.

Programma

13.00 – 13.30 uur: Inloop met koffie en thee

13.30 – 13.35 uur: Welkom door Frank Hazeleger
Hazeleger is investment manager bij de OMU en is een van de leden van SKBN. Hij heet u welkom in zijn regio.

13.35 – 14.00 uur: Toelichting casus
Hilco van der Wal, APPM, is door de gemeente Amersfoort ingehuurd om de transformatie van De Hoef op gang te brengen. Van der Wal licht de complexe casus toe en beantwoordt eventuele onduidelijkheden.

14.00 – 16.00 uur: Aan de slag met de casus
Drie groepen gaan aan de slag met een specifiek onderwerp. 

  • Akro Consult: Hoe stimuleer je publiek-private samenwerking?
  • Buck Consultants International: Hoe bouw je aan een ecosysteem?
  • Stec Groep: Hoe breng je verkleuring tot stand?

16.00 – 16.45 uur: Pitches van groepjes
De drie groepen pitchen hun plan voor De Hoef-West.

Voorbereiding

Voor iedereen geldt dat deelname gratis is, maar niet vrijblijvend. Iedereen ontvangt van tevoren een uitgebreide casusomschrijving.

Wat SKBN ACADEMY #1 over transformatie
Waar De Hoef-West, Amersfoort (exacte locatie wordt nader bekend gemaakt)
Wanneer woensdag 14 december 2016 (vanaf 13.30 uur)
Voor wie Direct betrokkenen, aangevuld met professionals van en via SKBN.
Kosten Gratis

Heeft u nog vragen, stuur dan een bericht naar j.bruinenberg@elba-rec.nl.  

Aanmelden

Over SKBN ACADEMY

Nieuwe trends als digitalisering, verduurzaming en een heroriëntatie van een kwantitatieve naar kwalitatieve groei vragen om nieuwe kennis en praktische antwoorden voor de ontwikkeling van vitale economische gebieden en/of regio’s.

Met de oprichting van SKBN ACADEMY wil SKBN in die praktische antwoorden voorzien, of het nu gaat om verglazing, verduurzaming, transformatie, goed accountmanagement, herstructurering, de nieuwe Ladder in relatie tot planningsvraagstukken of het opzetten van een ondernemersfonds. Kortom: antwoorden die nodig zijn om uw gebied en/of regio ‘fit’ te houden voor de toekomst en daarmee bij te dragen aan de economie en de algehele kwaliteit van leven.

 

Deel.