Monitor Werkgebieden

Met één druk op de knop inzicht in lokale economie

Wat zijn de grootste bedrijfssectoren op de werkgebieden in uw regio? Hoeveel werknemers werken op de werkgebieden in uw gemeente? En wat is het leegstandspercentage op een bepaald werkgebied? Op deze en nog veel meer vragen geeft de Monitor Werkgebieden antwoord.

Door middel van digitale kaarten, tabellen en diagrammen wordt niet alleen inzichtelijk gemaakt hoe de werkgebieden er nu voor staan, maar wordt ook inzicht gegeven in de dynamiek; hoe ontwikkelen de bedrijvigheid, de werkgelegenheid en het vastgoed zich? Door een unieke koppeling van de databestanden van het Kadaster, LISA, BAG, NVM en Dataquote is informatie over de economische bedrijvigheid en het vastgoed nu integraal beschikbaar. Voor eigen gebruik.

In de monitor vindt u alle informatie over de werkgebieden in uw regio: gevestigde bedrijven en werkgelegenheid, maar ook  aanbod en leegstand van bedrijfsonroerend goed, beschikbare kavels en transacties in één systeem. De gegevens worden op verschillende schaalniveaus gepresenteerd. Er is informatie beschikbaar op het niveau van kavel, werkgebied, gemeente en regio.

De Stichting Monitor Werkgebieden heeft een basismonitor ontwikkeld. Deze kan in samenwerking met de klant worden uitgebreid naar een monitor die past bij de wensen en eisen van de klant. In een plan van eisen worden onder andere het gebied gedefinieerd, de schaalniveaus bepaald en de thema’s uitgewerkt waarover de monitor informatie geeft. Per thema worden de kenmerken bepaald die worden getoond op de kaarten en in de tabellen en grafieken. Voorbeelden van deze kenmerken zijn de percelen, de bedrijfssectoren, het aantal medewerkers, het aanbod, de leegstand en de transacties.

Heeft u behoefte aan meer inzicht in de ontwikkelingen op de werkgebieden in uw regio? Of bent u nieuwsgierig geworden naar de Monitor Werkgebieden? Meer informatie kunt u verkrijgen bij de Stichting Monitor Werkgebieden, telefoon 033-8700 100. Vraag naar Wendy Louwen, w.louwen@elba-rec.nl. Ook kunt u voor meer info terecht op www.monitorwerkgebieden.nl.

Bekijk ook het Bedrijvenloket van Elba-Rec